Privacy Policy

Sunrider beschermt de privacy van alle bezoekers van zijn bedrijfswebsites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sunrider.com, ibo.sunrider.com, shop.sunrider.com, buy.sunrider.com en business.sunrider.com (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘site’). Sunrider realiseert zich dat wanneer u ervoor kiest om ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij hiermee op een verantwoordelijke manier omgaan. Om deze redenen heeft Sunrider een privacybeleid (‘beleid’) opgesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

U erkent en stemt ermee in dat door toegang tot of gebruik van de site, u gebonden bent aan alle voorwaarden van dit beleid en de gebruiksvoorwaarden van de site, die door deze verwijzing hierin volledig zijn opgenomen.

 1. INFORMATIE DIE SUNRIDER VERZAMELT
  1. Persoonlijk identificeerbare informatie/Persoonsgegevens
   Wanneer u een online aanvraag indient om een Independent Business Owner (IBO) of Authorized Business Owner (ABO) te worden, verzamelt Sunrider de volgende persoonlijk identificeerbare informatie (hierna ‘persoonsgegevens’) van u:

   • Naam;
   • E-mailadres;
   • Factureringsgegevens, inclusief uw adres, telefoon- en faxnummer;
   • Sponsorinformatie;
   • Burgerservicenummer/Socialezekerheidsnummer;
   • Geboortedatum;
   • Geslacht;
   • Burgerlijke staat;
   • Alle bovenstaande informatie voor de echtgeno(o)t(e) van de IBO, de ABO, de medeaanvrager en de echtgeno(o)t(e) van de medeaanvrager, indien van toepassing;
   • Bank- en bankrekeninggegevens om een directe storting voor bonuscheques of een bankcheque ter betaling te ontvangen; en
   • Een persoonlijk gekozen gebruikersnaam en wachtwoord voor gebruik met uw toegewezen ID-nummer.
  2. Wanneer u een online aanvraag indient om Retailklant of Vaste klant te worden, verzamelt Sunrider de volgende persoonsgegevens van u:
   • Naam;
   • E-mailadres;
   • Contactinformatie, inclusief uw adres, telefoon- en faxnummer;
   • Bank- en bankrekeninggegevens om een bankcheque te gebruiken voor betaling; en
   • Een persoonlijk gekozen gebruikersnaam en wachtwoord voor gebruik met uw toegewezen ID-nummer.
  3. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie
   Sunrider verzamelt de volgende niet-persoonlijk identificeerbare informatie van u:

   • Cookies
    Bij het betreden van de site, plaatst de site een sessiecookie voor uw webbrowser in het Random Access Memory (“RAM”) van uw computer. Om een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van de bedrijfsbeheerfuncties op de site, dient u met uw ID-nummer en wachtwoord in te loggen. Zodra u zich hebt aangemeld, stelt de sessiecookie de site in staat om uw ID-nummer en rang te onthouden. In de sessiecookie worden geen andere persoonsgegevens opgeslagen. De sessiecookie wordt uit het RAM-geheugen van uw computer verwijderd, zodra u uw webbrowser afsluit. De site plaatst ook een permanente cookie voor de webbrowser op uw computer. De permanente cookie stelt de site in staat om het land, de taal en de datum van uw bezoek te onthouden. Als u terugkeert naar de site, krijgt u het land en de taal te zien, die u bij uw laatste bezoek aan de site hebt gekozen. In de permanente cookie wordt geen persoonsgegevens opgeslagen. Sunrider kan van tijd tot tijd gebruikmaken van diensten van derden om de prestaties van de site te verbeteren. Deze diensten kunnen aanvullende niet-persoonlijk identificeerbare informatie in uw permanente cookie plaatsen. Sunrider volgt geen gegevens over sessie- of permanente cookies en houdt deze ook niet bij. Als u uw browser zo instelt dat cookies worden uitgeschakeld, kunt u de site niet openen en gebruiken. Raadpleeg https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie voor meer informatie over cookies en hun gebruik.
   • Verzamelen van bezoekersinformatie
    Als u ervoor kiest, kunt u op de site surfen zonder uw ID-nummer of enige persoonsgegevens in te voeren en volledig anoniem blijven tijdens uw bezoek. Sunrider slaat het Internet Protocol-adres, de tijd en datum van het bezoek en de specifieke pagina’s op, die door elke bezoeker van de site worden bekeken. Sunrider slaat ook het ID-nummer op, als u zich aanmeldt met uw ID-nummer. Deze informatie wordt alleen bewaard voor veiligheidsdoeleinden en wordt niet aan derden bekendgemaakt.
 2. UW INSTEMMING MET DIT BELEID EN EVENTUELE WIJZIGINGEN
  1. Toestemming
   Door u online aan te melden als IBO, ABO of Retail-/Vaste klant en Sunrider®-producten te bestellen, stemt u ermee in dat Sunrider de bovengenoemde informatie verzamelt en gebruikt. Gaat u niet akkoord met de voorwaarden in dit beleid en de gebruiksvoorwaarden, gebruik of bezoek de site dan niet.
  2. Wijzigingen aan het beleid
   Sunrider behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Sunrider zal eventuele wijzigingen in dit beleid met hun ingangsdatum publiceren. Als Sunrider materiële wijzigingen aanbrengt in dit beleid, kan Sunrider deze ook per e-mail of per gewone post communiceren. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om Sunrider op de hoogte te brengen van wijzigingen van uw huidige contactgegevens, deze site en dit beleid periodiek te bekijken en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. U kunt op de site uw informatie bijwerken via de pagina ‘Profiel wijzigen’. Als u na eventuele wijzigingen de site blijft gebruiken, betekent dit dat u het gewijzigde beleid erkent en ermee instemt erdoor gebonden te zijn.
 3. HOE SUNRIDER DE INFORMATIE GEBRUIKT DIE WE VERZAMELEN
  1. Sunrider gebruikt uw persoonsgegevens om:
   • Klantenservice en andere diensten te verlenen;
   • Uw bestellingen te bevestigen, verwerken en verzenden;
   • Inkomsten, bonussen en kwalificaties te berekenen;
   • Training en informatie te geven over nieuwe producten en diensten;
   • Te zorgen voor naleving van de Business Guide en de gebruiksvoorwaarden van de site; en
   • Om de site nuttiger en waardevoller te maken voor u en uw Sunrider-organisatie.
  2. Tenzij u toestemming hebt gegeven, zal Sunrider uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of individuen verstrekken zoals beschreven in dit beleid. Sunrider deelt uw gegevens niet met derden voor hun directmarketingdoeleinden.
  3. Creditcardgegevens
   Om uw bestelling online af te ronden, moet u uw creditcardgegevens invoeren. Sunrider gebruikt deze creditcardgegevens uitsluitend om uw bestelling te verwerken. Sunrider deelt uw creditcardgegevens alleen met de volgende derde partijen, die nodig zijn om uw bestelling te verwerken: de financiële instelling die uw creditcard heeft uitgegeven.
  4. Sunrider-organisatie
   Sunrider verstrekt in strikte vertrouwelijkheid, met als enig doel uw downline te ondersteunen en te beheren, het persoonlijk volume (en volume in euro), het downline-volume (en het US euro-volume), bonusoverzicht, ID-nummer, naam van de sponsor, en de naam en contactinformatie van uw downline in PV/DV en $-managementrapporten (‘rapporten’). De rapporten, inclusief alle daarin opgenomen gegevens, vormen vertrouwelijke handelsgeheimen van Sunrider. IBO’s, ABO’s en retail-/vaste klanten mogen geen persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie over andere IBO’s, ABO’s of retail-/vaste klanten verzamelen of verspreiden, behalve: (1) in verband met hun downlines en uitsluitend ter promotie van hun onafhankelijke Sunrider-activiteiten; en (2) om hun downlines te beheren en op te leiden. Als de IBO of ABO zich buiten de Verenigde Staten bevindt, biedt hun thuisland mogelijk niet hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van privacybescherming als in de VS.
  5. Vereiste openbaarmakingen
   Indien nodig, kan Sunrider uw persoonsgegevens vrijgeven om:

   • Een gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevel na te leven;
   • Te voldoen aan het verzoek van een overheidsinstantie of regelgevende instantie;
   • Geld te innen dat aan Sunrider verschuldigd is;
   • Activiteiten te onderzoeken waarvan Sunrider te goeder trouw meent dat ze onwettig zijn;
   • Onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen; of
   • De rechten, eigendommen en veiligheid van derden en Sunrider te beschermen.
  6. Sunrider kan uw persoonsgegevens ook vrijgeven wanneer u dat toestaat.
 4. UW PERSOONSGEGEVENS BIJWERKEN, VERIFIËREN EN VERWIJDEREN
  1. Uw persoonsgegevens bijwerken of verifiëren
   Als uw persoonsgegevens onnauwkeurig zijn, of als u uw persoonsgegevens moet bijwerken of verifiëren, ga dan naar de pagina ‘Profiel wijzigen’ op de site of neem contact op met Sunrider via de onderstaande contactgegevens. Geef uw naam, adres, ID-nummer en/of e-mailadres op als u met Sunrider contact opneemt. U kunt op de site uw informatie bijwerken via de pagina ‘Profiel wijzigen’ of uw wachtwoord wijzigen.
  2. Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, kan het zijn dat Sunrider uw informatie om zakelijke en juridische redenen gedurende een bepaalde periode moet bewaren. Het kan voor Sunrider ook onmogelijk zijn om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen zonder het bewaren van enige resterende gegevens.
 5. VEILIGHEID
  1. Creditcardbeveiliging
   Wanneer u online een bestelling plaatst, dan worden uw persoons- en creditcardgegevens met behulp van SSL-coderingstechnologie versleuteld voordat ze via internet worden verzonden. Deze SSL-coderingstechnologie en het ultramoderne firewallsysteem van Sunrider maken het extreem moeilijk om uw informatie te stelen of te onderscheppen, terwijl deze via cyberspace wordt overgebracht naar het interne netwerk van Sunrider. Sunrider gebruikt uw creditcardnummer alleen voor het verwerken van betalingen en bewaart dit nummer niet voor marketingdoeleinden. Sunrider heeft zijn SSL-coderingssoftware gekocht van VeriSign, de wereldleider in SSL-coderingstechnologie.
  2. Beveiliging van informatie
   Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet 100% veilig. Hoewel Sunrider er alles aan doet om uw persoonsgegevens te beschermen, kan Sunrider de volledige veiligheid ervan niet garanderen. Sunrider biedt geen garanties over ons vermogen om verlies, misbruik of wijziging van de door Sunrider verkregen informatie te voorkomen, en Sunrider is niet aansprakelijk jegens u of derden als gevolg van een dergelijk verlies, misbruik of wijziging. Omdat beveiliging voor Sunrider net zo belangrijk is als voor u, blijft Sunrider zoeken naar geavanceerde beveiligingsmaatregelen en zal deze implementeren om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
  3. ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord
   Uw ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord zijn specifiek voor u en moeten door u worden beschermd. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor al het gebruik van de site met uw ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Sunrider raadt u ten zeerste aan om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.
  4. Gestolen of verloren informatie
   U moet Sunrider onmiddellijk op de hoogte stellen als u vermoedt dat uw creditcardnummer, ID-nummer, gebruikersnaam en/of wachtwoord is verloren, gestolen of zonder uw toestemming is gebruikt. Na ontvangst van uw melding zal Sunrider dat creditcardnummer, ID-nummer, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord uit uw account verwijderen en de gegevens dienovereenkomstig bijwerken.
 6. PRIVACYBESCHERMING VOOR KINDEREN
  De site is een site voor gebruik door het algemene publiek en is niet specifiek ontworpen voor of gericht op kinderen. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze site te gebruiken. Sunrider verzamelt, gebruikt of openbaart niet bewust persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 18 jaar.
 7. Interpretatie
  De originele tekst van dit beleid is in de Engelse taal opgesteld en alle interpretaties ervan zullen worden gebaseerd op de oorspronkelijke Engelstalige tekst. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen verschillende vertalingen van dit beleid, of documenten en aankondigingen die hiermee verband houden, prevaleert de originele Engelstalige versie.

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Hebt u vragen of opmerkingen over sunrider.com, ibo.sunrider.com, een andere Sunrider-website of dit privacybeleid, neem dan contact op met Sunrider via e-mail naar info@sunrider.com.
Bijgewerkt en van kracht op 10 oktober 2017.