integritetspolicy

Sunrider skyddar integriteten för alla besökare på dess företagswebbplatser, inkluderat men inte begränsat till sunrider.com, ibo.sunrider.com, shop.sunrider.com, buy.sunrider.com och business.sunrider.com (tillsammans kallade häri för ”webbplatsen”). Sunrider inser att när du väljer att ge oss din information om dig själv, måste du lita på att vi agerar på ett ansvarsfullt vis. Av dessa anledningar har Sunrider en integritetspolicy (”policy”) på plats för att skydda dina personliga uppgifter.

Du erkänner och går med på att tillgång till webbplatsen, du går med på att vara bunden av villkoren i denna policy och webbplatsens villkor, vilka är till fullo införlivad genom denna referens.

  1. UPPGIFTER SOM SUNRIDER SAMLAR IN
   1. Personligt identifierbara uppgifter
    När du skickar in en onlineansökan om att bli en egenföretagare (”IBO”) eller auktoriserad företagare (”ABO”), samlar Sunrider in följande personlig identifierbara uppgifter från dig:

    • Namn
    • E-postadress
    • Faktureringsuppgifter, inkluderat din adress, ditt telefonnummer och faxnummer
    • Uppgifter om sponsor
    • Personnummer
    • Födelsedatum
    • Kön
    • Civiltillstånd
    • Alla ovan nämnda uppgifter för IBO/ABO:s make/maka, sammansökande, och den sammansökande make/maka om så gäller
    • Bank- och bankkontouppgifter för att kunna erhålla direktinsättningar för bonuscheckar eller en bankcheck för betalning, och
    • Ett personligt utvalt användarnamn och lösenord för användande med ditt tilldelade ID-nummer.
   2. När du skickar in en onlineansökan för att bli en detaljhandelskund eller preferenskund, samlar Sunrider i följande personligt identifierbara uppgifter från dig:
    • Namn
    • E-postadress
    • Kontaktuppgifter, inkluderat din adress, ditt telefonnummer och faxnummer
    • Bank- och bankkontouppgifter för att kunna använda direktinsättning av betalning, och
    • Ett personligt utvalt användarnamn och lösenord för användande med ditt tilldelade ID-nummer.
   3. Icke personligt identifierbara uppgifter
    Sunrider samlar in följande icke personligt identifierbara uppgifter från dig:

    • Cookies
     När du går in på webbplatsen, placerar webbplatsen en cookie för din webbläsare på din dators direktminne (”RAM”). För att lägga en beställning eller använda företagshanteringsfunktionerna på webbplatsen, måste du logga in med ditt ID-nummer och lösenord. När du loggat in, låter cookien webbplatsen komma ihåg ditt ID-nummer och rank. Inga andra personligt identifierbara uppgifter förvaras i en cookie. Cookien raderas från din dators RAM när du går ur webbläsaren. Webbplatsen placerar även en långvarig cookie för webbläsaren på din dator. Den långvariga cookien gör det möjligt för webbplatsen för att komma ihåg landet, språket och datumet då du besökte. Om du återvänder till webbplatsen, kommer du att presenteras med landet och språket som du använde förra gången som du gick in på webbplatsen. Inga andra personligt identifierbara uppgifter förvaras i en långvarig cookie. Då och då kan Sunrider tänkas använda en tredje part-tjänst för att förbättra webbplatsens prestanda, och dessa tjänster kan placera ytterligare icke personligt identifierbara uppgifter i din långvariga cookie. Sunrider spårar inte eller håller arkiv av kort- eller långvariga cookies. Om du ställer in din webbläsare att avaktivera cookies, kan du inte tillgå eller använda webbplatsen. För mer information om cookies och deras användning, se https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
    • Insamlande av besökares uppgifter
     Om du väljer kan du besöka webbplatsen utan att skriva in ditt ID-nummer eller några andra identifierbara uppgifter och förbli helt anonym under ditt besök. Sunrider förvarar IP-adressen, tiden och datumet vid besök, och de specifika sidorna som har tittas på av varje besökare på webbplatsen. Sunrider förvarar även ID-nummer om du logga in med ditt ID-nummer. Uppgifterna bibehålls endast i säkerhetssyfte, och yppas inte till tredje parter.

 

  1. DITT MEDGIVANDE TILL DENNA POLICY OCH DESS MODIFIERINGAR
   1. Medgivande
    Genom att gå med online som en IBO, ABO, eller detaljhandels-/preferenskund och beställa Sunrider®-produkter, går du med på insamlandet och användandet av ovan hänvisade uppgifter information av Sunrider. Om du inte samtycker till villkoren i denna policy och användningsvillkoren, tillgå inte eller använd webbplatsen.
   2. Modifiering av policy
    Sunrider reserverar rätten att ändra denna policy när som helst. Sunrider kommer att posta eventuella ändringar till denna policy med dess gällandedatum. Om Sunrider gör väsentliga ändringar till denna policy, kan Sunrider även kommunicera dessa via epost eller vanlig post. Du erkänner och medger att det är ditt ansvar att granska denna webbplats och denna policy periodvis och att du är medveten om eventuella modifieringar. Du kan uppdatera dina uppgifter på ändra profil-sidan på webbplatsen. Ditt fortsatta användande av denna webbplats efter sådana modifieringar utgör ditt erkännande av den modifierade policyn och ditt avtal att vara bunden till dem.

 

  1. HUR SUNRIDER ANVÄNDER UPPGIFTERNA SOM VI SAMLAR IN
   1. Sunrider använder dina personligt identifierbara uppgifter för att:
    • Ge kundtjänst och andra tjänster
    • Bekräfta, bearbeta och skicka ut dina beställningar
    • Beräkna förtjänster, bonus och kvalificeringar
    • Ge utbildning och information om nya produkter och tjänster
    • Säkra förenlighet med affärsguiden och webbplatsens användarvillkor, och
    • Göra webbplatsen mer användbar och värdefull för dig och din Sunrider-organisation.
   2. Om tillstånd inte erhålls från dig, kommer Sunrider endast att ge dina personligt identifierbara uppgifter till andra företag eller individer enligt såsom beskrivs i denna policy. Sunrider delar inte dian uppgifter med någon tredje part för deras direktmarknadsföringssyfte.
   3. Kreditkortsdata
    För att kunna slutföra din beställning online, måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter. Sunrider använder dessa kreditkortsuppgifter endast i syfte att bearbeta din beställning. Sunrider delar endast dina kreditkortsuppgifter med de följande tredje parter som är nödvändigt för at bearbeta din beställning: den finansiella institutionen som gav dig kreditkortet.
   4. Sunrider organisation
    Endast i syfte att tillåta support och hanteringen av dina downlines, Sunrider tillhandhåller, i striktaste förtroende, den personliga volymen (och Euro-volymen), downline-volymen (US Euro-volymen), bonus-sammanfattning, ID-nummer, sponsors namn, och namn- och kontaktuppgifter för din downline i PV/DV och $ förvaltningsberättelse (”rapporter”). Rapporterna, inkluderat alla data häri, består av konfidentiella affärshemligheter som ägs av Sunrider. IBO:er, ABO:er, och detaljhandels-/preferenskunder kan inte samla in, distribuera eller samla personligt identifierbara uppgifter eller konfidentiella uppgifter om andra IBO:er, ABO:er, eller detaljhandels-/preferenskunder, förutom: (1) i anslutning till sina downlines och endast i syfte att befordra sina Sunrider egenföretagare, och (2) för att hantera och utbilda sina downlines. Om IBO:en eller ABO:en bor utanför USA, kan deras hemlands kanske inte erbjuda samma eller liknande nivå av integritetsskydd såsom i USA. Sunrider vidtar dock rimliga åtgärder för att säkra att uppgifterna i rapporterna hålls konfidentiella.
   5. Yppande som krävs
    Sunrider kan yppa dina personligt identifierbara uppgifter när så nödvändigt för att:

    • Följ ett domstolsbeslut, stämning, eller fullmakt
    • Följa begäran från en statlig myndighet eller reglerande ämbetsverk
    • Samla in pengar som är skyldiga till Sunrider
    • Undersöka aktiviteter som i god tro tror är olagliga
    • Upprätthålla eller följa våra användningsvillkor, eller
    • Skydda rättigheterna, egendomen och säkerheten för tredje parter och Sunrider
   6. Sunrider kan även yppa dina personliga uppgifter när du så tillåter.

 

  1. UPPDATERING, VERIFIERING OCH RADERING DINA PERSONLIGT IDENTIFIERBARA UPPGIFTER
   1. Uppdatera eller verifiera dina personligt identifierbara uppgifter
    Om dina personliga identifierbara uppgifter är felaktig, eller om du behöver uppdatera dina personligt identifierbara uppgifter, använd ändra profil-sidan på webbplatsen eller kontakta Sunrider via kontaktinformationen här nedan. Inkludera ditt namn, adress, ID-nummer och/eller e-postadress när di kontaktar Sunrider. Du kan uppdatera dina uppgifter på ändra profil-sidan på webbplatsen eller ändra ditt lösenord på webbplatsen.
   2. Om du begär radering av dina personligt identifierbara uppgifter, kan Sunrider behöva behålla din information i arkiv under en viss period i affärs- och juridiskt syfte. Vidare kan det vara omöjligt för Sunrider att helt radera dina personligt identifierbara uppgifter utan att bibehålla en del återstående data.

 

  1. SÄKERHET
   1. Kreditkortssäkerhet
    När du lägger en onlinebeställning, kommer dina personliga och kreditkortsuppgifter krypteras via SSL-krypteringsteknologi innan de skickas över Internet. Denna SSL-krypteringsteknologi och Sunriders moderna brandväggssystem gör det extremt svårt att stjäla eller fånga upp uppgifterna vid överföring via Sunriders interna nätverk i cyberspace. Sunrider använder endast ditt kreditkortsnummer för betalningsbearbetning och kommer inte att bibehålla detta nummer i marknadsföringssyfte. Sunrider har köpt sin SSL-krypteringsprogramvara från VeriSign, världens ledare inom SSL-krypteringsteknologi.
   2. Säkerhetsinformation
    Tyvärr är ingen dataöverföring över Internet 100 % säker, och medan Sunrider strävar efter att skydda dina personliga uppgifter, kan Sunrider inte garantera dess fullständiga säkerhet. Sunrider ger ingen försäkran om vår förmåga att förhindra förlust, missbruk, eller ändring av informationen som Sunrider erhåller från dig, och Sunrider har inget ansvar till dig eller någon tredje part på grund av en sådan förlust, missbruk eller ändring. Eftersom säkerhet är lika viktigt för Sunrider som för dig, kommer Sunrider fortsätta att söka efter och implementera avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten av dina personliga uppgifter.
   3. ID-nummer, användarnamn och lösenord
    Ditt ID-nummer, användarnamn och lösenord är specifika för dig och måste hållas säkras av dig. Du antar fullt ansvar för användandet av webbplatsen som görs med ditt ID-nummer, användarnamn och lösenord. Sunrider råder dig att ändra ditt lösenord ofta.
   4. Stulna eller förlorade uppgifter
    Du måste omedelbart notifiera Sunrider om du misstänker att ditt kreditkortsnummer, ID-nummer, användarnamn och/eller lösenord has stulits, eller använts utan ditt tillstånd. Efter erhållande av din notifiering kommer Sunrider att avlägsna det kreditkortsnumret, ID-numret, användarnamnet, och/eller lösenordet från ditt konto och uppdatera sina arkiv i enlighet med detta.

 

  1. BARNS INTEGRITETSSKYDD
   Webbplatsen är en sida för allmän publik som inte specifikt utformats eller vänder sig till barn. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda denna webbplats. Sunrider samlar inte medvetet in, använder, eller yppar personligt identifierbara uppgifter om besökare under 18 års ålder.

 

 1. Översättning
  Den ursprungliga texten i denna policy är på engelska och en översättning av den kommer att baseras på den ursprungliga engelska texten. I händelse av konflikt mellan olika översättningar av denna policy eller dokument eller meddelanden som är relaterade därtill, kommer den ursprungliga engelska versionen att råda.

  FRÅGOR ELLER KOMMENTARER

Om du har frågor eller kommentarer om sunrider.com, ibo.sunrider.com, eller annan Sunrider-webbplats, eller detta avtal, kontakta oss via epost på info@sunrider.com.

Uppdaterad och giltig 10 oktober, 2017.